سامانه آموزشی مهرآیین

به مرکز آزمون های آنلاین دبیرستان پسرانه و دخترانه مهرآیین دوره دوم خوش آمدید!

تذکر : ترجیحاً برای شرکت در آزمون های آنلاین از رایانه استفاده نمایید و فیلتر شکن خود را در طول آزمون غیر فعال کنید.

همچنین مطمئن شوید اتصال اینترنت پایداری دارید تا هنگام برگزاری آزمون دچار مشکل نشوید.Powered by Testa 3.4.9 : Online Test Management System